MA63: Aspirasi Rakyat Sabah

semakin jelas semangat MA63 dapat di zahirkan melalui pelaksanaan pelbagai perkara yang telah di persetujui bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah. Dengan kuasa yang lebih meluas, suara yang lebih tegas serta penglibatan yang lebih menyeluruh, Kerajaan Sabah akan dapat mencorak masa depan Sabah yang lebih cerah dan mampan, mengikut acuan tersendiri.