Industri Padi Dan Sara Diri

Malaysia terpaksa mengimport 35% lagi keperluan beras negara. Malaysia mengimport beras dari beberapa negara terutamanya – India, Pakistan, Myanmar, Thailand dan Cambodia. Menurut laporan Malaysia Trade Statistics Review I 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pada tahun 2020, import beras Malaysia bernilai RM 2.5 billion. Dalam tempoh 20 tahun (2000 – 2020), jumlah import beras negara telah meningkat pada kadar purata 4.8% setahun.

Kartel Padi : Kerajaan wajar jalankan siasatan menyeluruh libatkan semua pihak

Semalam, Menteri Besar Kedah di laporkan mendakwa bahawa kartel padi sudah lama wujud di dalam industri padi negara, yang telah menyebabkan hasil padi dan pendapatan petani tidak meningkat serta terus di himpit kemiskinan. Beliau turut mendakwa bahawa kartel padi ini bertindak secara senyap tanpa di sedari untuk mengawal industri padi, selain meraih keuntungan berganda.

Wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah

Kadar pengganguran yang tinggi ini mungkin di sebabkan oleh pelbagai perkara, termasuklah – kurang penwujudan peluang pekerjaan baru, pekerja tidak memiliki pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak majikan, pekerja terlalu memilih pekerjaan, pekerja tidak mahu melakukan pekerjaan 3D (Dirty, Dangerous, Difficult), peluang pekerjaan hanya tertumpu di bandar tertentu sahaja