HomeUtamaPenyertaan inklusif, kolaboratif dalam tadbir urus tempatan beri manfaat kepada institusi tempatan,...

Penyertaan inklusif, kolaboratif dalam tadbir urus tempatan beri manfaat kepada institusi tempatan, masyarakat – Dr Joachim

Read Time:4 Minute, 41 Second

KOTA KINABALU: Kejayaan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ) dan inisiatif lain yang seumpamanya bergantung kepada penyertaan masyarakat tempatan, penjawat awam dan penggubal dasar, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam.

Beliau berkata penyertaan bukan sahaja memperkasakan orang ramai tetapi juga membolehkan kerajaan tempatan mewujudkan kaedah melalui penglibatan yang inklusif dan berkesan.

“Saya percaya bahawa penyertaan inklusif dan kolaboratif dalam proses pentadbiran tempatan memberi manfaat kepada kedua-dua institusi tempatan dan masyarakat.

“Bagaimanapun, program perlu wujud untuk memastikan penglibatan masyarakat dalam merancang, melaksana dan memantau sebarang pembangunan,” kata Dr Joachim, yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, ketika merasmikan “Seminar Memperkasa Tadbir Urus Tempatan Melalui Penyertaan Inklusif dan Kolaboratif” anjuran Institut Kajian Pembangunan (IDS) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Shangri-La Tanjung Aru Resort and Spa di sini hari ini.

Ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap I Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Stanley Chong.

Dr Joachim berkata tadbir urus tempatan adalah tunjang tadbir urus demokrasi dan penting untuk penyampaian perkhidmatan awam yang penting, pembangunan saksama dan pertumbuhan inklusif.

Beliau berkata kerajaan tempatan adalah yang paling dekat dengan rakyat dan mempunyai potensi terbesar untuk menangani keperluan, aspirasi dan keutamaan mereka.

“Oleh itu, adalah penting untuk kita memperkasakan struktur dan amalan tadbir urus tempatan untuk memastikan ia cekap, berkesan dan responsif kepada keperluan komuniti mereka,” katanya.

Menurut Dr Joachim, aspirasi Kerajaan Sabah melalui rancangan pembangunan SMJ memerlukan tadbir urus tempatan yang kukuh dan cekap di peringkat daerah.

“Kerajaan tempatan yang tersusun akan berkesan melaksanakan SMJ dalam merangsang pemulihan ekonomi, meningkatkan ekonomi rakyat, dan membangunkan modal insan ke arah membina sebuah negeri dan masyarakat yang bersatu padu, harmoni, aman, maju dan sejahtera,” katanya.

Di Sabah, katanya, pihak berkuasa tempatan ditubuhkan melalui peruntukan di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961. Ordinan ini juga menggariskan tanggungjawab dan fungsi majlis tempatan di Sabah. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan diwujudkan selepas Pilihan Raya Negeri pada tahun 1963 yang mengawal operasi PBT di Sabah.

“Kerajaan tempatan adalah kerajaan peringkat ketiga di Malaysia dan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk meneruskan dasar dan memudahkan pelaksanaan strategi dan program berkaitan kerajaan persekutuan dan negeri.

“Selain memungut cukai, mewujudkan undang-undang dan peraturan, memberikan lesen dan permit untuk mana-mana perdagangan dalam kawasan bidang kuasanya, ia juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan asas, mengumpul, dan mengurus sisa dan sampah serta merancang dan membangunkan kawasan di bawah bidang kuasanya. Kerajaan tempatan biasanya dirujuk sebagai pihak berkuasa tempatan dan setiap pihak berkuasa tempatan akan disempurnakan dengan pelantikan ahli majlis tempatan.
“Ahli majlis memainkan peranan penting dalam memastikan keperluan dan kepentingan pengundi mereka dipenuhi kerana mereka bertindak sebagai suara antara masyarakat tempatan dan kerajaan. Ahli majlis bertanggungjawab untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan ekonomi tempatan kekal cergas dan mampan dengan menyampaikan perkhidmatan penting, memupuk pembangunan komuniti dan menjana peluang pekerjaan.

“Mereka juga bertanggungjawab mengurus sumber kerajaan tempatan dan membuat keputusan mengenai projek pembangunan tempatan melalui pelbagai jawatankuasa yang ditubuhkan di peringkat majlis tempatan. Ini akan menyumbang kepada pembinaan sistem kerajaan tempatan yang lebih berkesan dan cekap serta responsif kepada keperluan semua masyarakat,” katanya.

Sebagai gantinya, beliau percaya kajian yang akan dijalankan oleh IDS dengan kerjasama Kementeriannya untuk menilai profil ahli majlis di Sabah yang turut merangkumi isu dan cabaran dalam kerajaan tempatan adalah penting untuk memastikan tadbir urus perwakilan, mengenal pasti jurang kemahiran dan kepakaran. , meningkatkan akauntabiliti dan menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti.

“Dengan mengumpul dan menggunakan data dan maklumat yang berguna ini, kerajaan tempatan boleh meningkatkan prestasi dan keberkesanan mereka serta melayani keperluan komuniti kita dengan lebih baik. Untuk itu, saya amat menasihati semua ahli majlis supaya memberikan sokongan penuh bagi menjayakan kajian ini,” katanya.

Dr Joachim berkata tadbir urus tempatan ialah “pentadbiran awam bagi bandar, bandar dan daerah,” manakala kerajaan tempatan ialah badan tadbir sesebuah lokaliti.

Kerajaan tempatan diletakkan oleh pentadbiran sesebuah negeri dan peranan mereka ditetapkan selepas pemencaran oleh kerajaan pusat dan dimulakan di peringkat bawahan sebagai lembaga pengelola, katanya, sambil menambah mereka menjalankan semua pemerintahan tempatan dengan menangani isu di masing-masing. masyarakat.

“Tidak dinafikan bahawa kerajaan tempatan adalah aktor penting dalam pembangunan ekonomi di Sabah. Mereka lebih mengenali ekonomi tempatan daripada mana-mana peringkat kerajaan lain. Mereka berhubung rapat dengan pihak berkepentingan tempatan. Mereka juga boleh memastikan bahawa dasar disesuaikan dengan keadaan tempatan, mempromosikan kelebihan khusus dan menangani kesesakan penting.

“Tadbir Urus Baik ialah prinsip tadbir urus moden yang berteraskan tiga elemen utama iaitu akauntabiliti, ketelusan dan penyertaan awam. Oleh itu, adalah penting untuk semua peserta seminar ini, terutamanya pegawai daerah, pegawai eksekutif, ahli majlis dan pihak berkepentingan bersatu dan bekerja secara kolaboratif ke arah meningkatkan tadbir urus tempatan dengan memanfaatkan kekuatan dan kepakaran masing-masing untuk mencipta penyelesaian yang inklusif dan mampan untuk komuniti kita.

“Kekuatan kerjasama dan kerjasama akan membangunkan lagi kapasiti kerajaan tempatan dan sekali gus memaksimumkan kecekapan pentadbiran yang kedua-duanya amat diperlukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualiti pertumbuhan ekonomi di Sabah,” katanya.

Beliau juga berkata sudah tiba masanya seminar ini dianjurkan untuk membincangkan lebih lanjut cara memperkukuh kerajaan tempatan di Sabah.

“Kami mahu melihat kerajaan tempatan beralih kepada paradigma baharu tadbir urus kolaboratif.

“Sehubungan itu, pelbagai pihak berkepentingan seperti sektor awam dan swasta, masyarakat sivil, dan organisasi awam, termasuk perwakilan wanita diperkasakan dengan bekerjasama sebagai rakan kongsi melalui kerjasama yang kukuh.

“Ini boleh membina kepercayaan kepada kerajaan, menyelesaikan cabaran masyarakat, memastikan pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengubah pembangunan dengan pendekatan bawah ke atas dari peringkat akar umbi. Oleh itu, isu berkaitan perwakilan latar belakang berbeza ahli majlis dengan kemasukan lebih ramai wanita, profesional dan komuniti perniagaan harus diberi keutamaan,” katanya.

Hadir sama, Pengerusi IDS (Sabah), Datuk Adeline Leong; Ketua Pegawai Eksekutif IDS (Sabah), Datuk Dr Ramzah Dambul; Pengarah Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Malaysia, Miriam Fischer dan ahli Lembaga Pengarah IDS.

RELATED ARTICLES
Utama

Banjir Membakut : Jumlah mangsa meningkat kepada 114 orang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular