Wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Sabah

Kadar pengganguran yang tinggi ini mungkin di sebabkan oleh pelbagai perkara, termasuklah – kurang penwujudan peluang pekerjaan baru, pekerja tidak memiliki pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan kehendak majikan, pekerja terlalu memilih pekerjaan, pekerja tidak mahu melakukan pekerjaan 3D (Dirty, Dangerous, Difficult), peluang pekerjaan hanya tertumpu di bandar tertentu sahaja