Sabah terus menuju kejayaan

Pada Mei 2023, Ketua Menteri Sabah menyatakan bahawa rizab kewangan atau simpanan tunai Negeri Sabah berjumlah RM 6.78 billion. Ini adalah satu jumlah yang besar dan membanggakan. Malah jumlah ini jauh lebih tinggi jika di bandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia.