Industri Padi Dan Sara Diri

Malaysia terpaksa mengimport 35% lagi keperluan beras negara. Malaysia mengimport beras dari beberapa negara terutamanya – India, Pakistan, Myanmar, Thailand dan Cambodia. Menurut laporan Malaysia Trade Statistics Review I 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pada tahun 2020, import beras Malaysia bernilai RM 2.5 billion. Dalam tempoh 20 tahun (2000 – 2020), jumlah import beras negara telah meningkat pada kadar purata 4.8% setahun.