Pedagogi Sukar Cetus Idea Teknik Mengajar Kepada Guru Sekolah Penjara, Sekolah Dalam Hospital Dan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih

PENGALAMAN bersama-sama guru-guru Sekolah Dalam Hospital (SDH), Sekolah Dalam Penjara (SDP) dan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih (SBJK) ketika mengendalikan Bengkel Kerja Modul Latihan Pedagogi Sukar Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Dalam Hospital dan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Kementerian Pendidikan Zon Sabah dan Sarawak serta Zon Semenanjung baru-baru ini cukup menginsafkan.